Aktualności

Karol Mausch, Ewa Ryś
„Duchowość a zdrowie”

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, t. VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Perspektywa interdyscyplinarna”; Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski (red.)

„Młodzi dla bezpieczeństwa. Młodzi o bezpieczeństwie. Dyskurs interdyscyplinarny”; Irena Machaj, Łukasz Budzyński”, Joanna Lubimow (red.)

 

 

 

 

 

Arkadiusz Kalin; „Mit Ziem Odzyskanych w literaturze. Postkolonialny przypadek Ziemi Lubuskiej”

 

„Przemysł 4.0. Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń; ” Wojciech Kacalak, Wojciech A. Sysło, Grzegorz Andrzejewski (red.)

Stanisława Plewińska, „Twych łąk i lasów mazajki…

„Współdziałanie w rozwoju organizacji”, Patrycja Suwaj, Przemysław Kledzik,Katarzyna Samulska (red.)

„Zdrowie: konteksty i pogranicza”; Lidia Kataryńczuk-Mania, Jolanta Gebreselassie, Dorota Skrocka (red.)

 

 

 

„Łemkowie – swoi czy obcy?”; Beata A. Orłowska, Karolina Korenda-Gojdź (red.

 

 

 

 

Studia Administracji i bezpieczeństwa nr 7

 

 

Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek „Fundusze Europejskie w finansowani małych i średnich przedsiębiorstw”