Zarządzenia

29-16 ZR zalacznik nr 1 – zasady przygotowywania publikacji do druku

29-16 ZR zasady przygotowywania publikacji do druku

29-16 ZR zalacznik nr 2 – oswiadczenie autora

29-16 ZR zalacznik nr 3 – umowa o dzielo

29-16 ZR zalacznik nr 4 – umowa wydawnicza

47-16 ZR zasady organizacji konferencji naukowych w AJP

47-16 ZR zalacznik – zasady organizacji konferencji naukowych w AJP

47-16 ZR zalacznik nr 1 do zasad – informacja o planowanej konferencji

47-16 ZR zalacznik nr 2 do zasad – informacja o realizacji planowanej konferencji

47-16 ZR zalacznik nr 3 do zasad – rozliczenie finansowe konferencji

47-16 ZR zalacznik nr 4 do zasad – sprawozdanie merytoryczne konferencji